Logistyka koordynuje w łańcuchu dostaw działania takie jak transport, magazynowanie, handling materiałów oraz przepływ informacji, w sposób aby klient poniósł jak najmniej kosztów z tymi działaniami związanych. Operatorzy logistyczni muszą przy tym wszystkim dbać o zewnętrzne koszty logistyki związane z ochroną środowiska.

Schnug Polska jako innowacyjne przedsiębiorstwo, do obsługi swoich klientów używa najnowocześniejszych urządzeń oraz kładzie duży nacisk na zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery.

Potwierdza to nadany aktualnie naszej firmie certyfikat GREEN LOGISTICS, poświadczający wysoką dbałość o ochronę otaczającego nas świata.